Projekt WRPO 1.5.2

Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o. realizuję projekt w ramach działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 uefe

 

Tytuł projektu: Wdrożenie w Zakładzie Badawczo-Rozwojowym AGRO sp. z o.o. innowacji technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych związanych z produkcją skonstruowanych w spółce wozów asenizacyjnych oraz aplikatorów dla rolnictwa precyzyjnego

Nazwa beneficjenta:                                     Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o.

Wartość projektu:                                          7 138 113,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich:                  2 550 096,33 zł

Okres realizacji:                                                2020-2023

 

Cele projektu i zakładane efekty:

Podstawowym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie rozwiązań technologicznych, które pozwolą na wprowadzenie do produkcji innowacyjnych produktów.

Biorąc pod uwagę specjalizację oraz zwiększanie się skali produkcji przeciętnego polskiego i europejskiego gospodarstwa rolnego, rosnąć będzie zapotrzebowanie na wozy asenizacyjne o dużych pojemnościach oraz aplikatory gnojowicy. Przy wzroście skali produkcji, w tym przy znacznym wykorzystaniu najemnej siły roboczej i innych środków produkcji, rośnie rola rachunku ekonomicznego. Istnieje więc zapotrzebowanie na maszyny rolnicze, które będą wykonywać niezbędną pracę przy jak najmniejszej liczbie roboczogodzin, racjonalnych kosztach zakupu, eksploatacji i serwisu.

Dla uruchomienia produkcji opracowanych przez spółkę maszyn rolniczych konieczne jest stworzenie linii technologicznej.

Planowanym efektem projektu jest wdrożenie innowacji produktowych związanych z rodziną nowych i udoskonalonych wozów asenizacyjnych i aplikatorów gnojowicy, a także usług w zakresie wykonywania zbiorników wozów asenizacyjnych. W ramach projektu zostaną także innowacje o charakterze procesowym i nietechnologicznym.

 

Informacji o realizacji projektu udziela:

Przemysław Juskowiak
tel. +48 607 740 009
e-mail: przemyslaw.juskowiak@zbr-agro.pl