Przebieg realizacji

Realizacja projektu badawczego realizowanego przy wsparciu finansowania unijnego to proces długi i skomplikowany, dlatego chcielibyśmy informować Państwa o postępach w realizacji prowadzonego projektu poprzez prowadzenie kalendarium projektowego.

  fundusze ue

 

10.12.2015 r.

podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Stworzenie rodziny wozów asenizacyjnych, aplikatorów i dozowników przeznaczonych dla rolnictwa precyzyjnego” pomiędzy Zakładem Badawczo-Rozwojowym Agro sp. z o.o. a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

08.03.2016 r.

złożono pierwszy wniosek o płatność pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą

12.04.2016 r.

ogłoszono postępowanie wyboru na realizatora usługi wykonania analiz i symulacji komputerowych, badań wytrzymałościowych, pomiaru siły uciągu oraz analizy stabilności dla 2 wozów asenizacyjnych, 2 aplikatorów naglebowych gnojowicy i aplikatora doglebowego gnojowicy - https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1001201

21.04.2016 r.

podpisano aneks do umowy o dofinansowanie dostosowujący dokument do zmian uwarunkowań prawnych

09.06.2016 r.

NCBiR zakończyło weryfikację i zatwierdziło pierwszy wniosek o płatność

10.06.2016 r.

złożono drugi wniosek o płatność pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą

16.06.2016 r.

podpisano umowę ze spółką DES ART sp. z o.o. na wykonanie analiz i symulacji komputerowych, badań wytrzymałościowych, pomiaru siły uciągu oraz analizy stabilności dla 2 wozów asenizacyjnych, 2 aplikatorów naglebowych gnojowicy i aplikatora doglebowego gnojowicy

20.07.2016 r.

NCBiR zakończyło weryfikację i zatwierdziło drugi wniosek o płatność

09.09.2016 r.

złożono trzeci wniosek o płatność pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą

30.09.2016 r.

NCBiR zakończyło weryfikację i zatwierdziło trzeci wniosek o płatność

30.11.2016 r.

zakończono 1 etap realizacji projektu, polegający na stworzeniu modelu 3D maszyn, który był przedmiotem symulacji ruchu (metoda MBP) oraz analizy obliczeń wytrzymałościowych metodą MES. Na bazie wyników stworzono dokumentację niezbędną do wykonania prototypów

10.12.2016 r.

złożono czwarty wniosek o płatność pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą

20.12.2016 r.

podpisano aneks do umowy o dofinansowanie dostosowujący dokument do zmian uwarunkowań prawnych

02.01.2017 r.

NCBiR zakończyło weryfikację i zatwierdziło czwarty wniosek o płatność

24.02.2017 r.

złożono piąty wniosek o płatność pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą

22.03.2017 r.

NCBiR zakończyło weryfikację i zatwierdziło piąty wniosek o płatność

19.05.2017 r.

ogłoszono postępowanie na wybór dostawcy materiałów na potrzeby przygotowania prototypów – pakiet I - https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1034420

02.06.2017 r.

ogłoszono postępowanie na wybór dostawcy materiałów na potrzeby przygotowania prototypów – pakiet II - https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037190

02.06.2017 r.

złożono szósty wniosek o płatność pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą

12.06.2017 r.

NCBiR zakończyło weryfikację i zatwierdziło szósty wniosek o płatność

13.07.2017 r.

ogłoszono postępowanie na wybór dostawcy materiałów na potrzeby przygotowania prototypów – pakiet III - https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042936

31.07.2017 r.

ogłoszono postępowanie na wybór dostawcy materiałów na potrzeby przygotowania prototypów – pakiet IV - https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1046871

30.08.2017 r.

ogłoszono postępowanie na wybór dostawcy materiałów na potrzeby przygotowania prototypów – pakiet V - https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1052576

07.09.2017 r.

podpisano aneks do umowy o dofinansowanie związany z wydłużeniem okresu realizacji projektu do końca maja 2018 r.

08.09.2017 r.

ogłoszono postępowanie wyboru na realizatora usługi wykonania prototypów wozów asenizacyjnych i aplikatorów gnojowicy - https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1050855

08.09.2017 r.

złożono siódmy wniosek o płatność pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą

19.09.2017 r.

ogłoszono postępowanie na wybór dostawcy materiałów na potrzeby przygotowania prototypów – pakiet VI - https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1056196

04.10.2017 r.

NCBiR zakończyło weryfikację i zatwierdziło siódmy wniosek o płatność

14.11.2017 r.

złożono ósmy wniosek o płatność pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą

27.12.2017 r.

NCBiR zakończyło weryfikację i zatwierdziło ósmy wniosek o płatność

14.02.2018 r.

złożono dziewiąty wniosek o płatność pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą

16.03.2018 r.

NCBiR zakończyło weryfikację i zatwierdziło dziewiąty wniosek o płatność

16.03.2018 r.

podpisano aneks do umowy o dofinansowanie związany z wydłużeniem okresu realizacji projektu do końca lipca 2018 r.

23.03.2018 r.

ogłoszono postępowanie na wynajem powierzchni na potrzeby przechowywania prototypów maszyn rolniczych - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098567

04.04.2018 r.

ogłoszono postępowanie na przeprowadzenie badań polowych w warunkach rzeczywistych prototypów wozów asenizacyjnych oraz aplikatorów gnojowicy - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1101039

30.04.2018 r.

zakończono 2 etap realizacji projektu polegający na stworzeniu prototypów 2 wozów asenizacyjnych, 2 aplikatorów naglebowych gnojowicy i aplikatora doglebowego gnojowicy

11.05.2018 r.

złożono dziesiąty wniosek o płatność pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą

18.06.2018 r.

NCBiR zakończyło weryfikację i zatwierdziło dziesiąty wniosek o płatność

31.07.2018 r.

złożono jedenasty wniosek o płatność pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą

28.08.2018 r.

podpisano aneks do umowy o dofinansowanie związany m.in. z wydłużeniem okresu realizacji projektu do końca sierpnia 2018 r.

31.08.2018 r.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU - złożono wniosek o płatność końcową oraz raport z realizacji 3 etapu i Informację końcową podsumowującą merytoryczne osiągnięcia projektowe