Podstawowe informacje

Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2016-2018.

  fundusze ue

 

Tytuł projektu: Stworzenie rodziny wozów asenizacyjnych, aplikatorów i dozowników przeznaczonych dla rolnictwa precyzyjnego

Nazwa beneficjenta:                     Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o.

Wartość projektu:                          4.381.448,91

Wkład Funduszy Europejskich: 2.190.724,46

Okres realizacji:                               2016-2017

 

Cele projektu i zakładane efekty:

Celem projektu jest opracowanie nowej rodziny innowacyjnych produktów: wozów asenizacyjnych i aplikatorów gnojowicy, przystosowanych dla rolnictwa precyzyjnego.

Gnojowica świńska i bydlęca jest wartościowym nawozem organicznym. Jednocześnie dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą znaczącym problemem jest gromadzenie i racjonalne wykorzystanie znacznych ilości tej substancji. Biorąc pod uwagę specjalizację oraz zwiększanie się skali produkcji przeciętnego polskiego i europejskiego gospodarstwa rolnego, rosnąć będzie zapotrzebowanie na wozy asenizacyjne o dużych pojemnościach oraz aplikatory gnojowicy. Przy wzroście skali produkcji, w tym przy znacznym wykorzystaniu najemnej siły roboczej i innych środków produkcji, rośnie rola rachunku ekonomicznego. Istnieje więc zapotrzebowanie na maszyny rolnicze, które będą wykonywać niezbędną pracę przy jak najmniejszej liczbie roboczogodzin, przy niskich kosztach zakupu, eksploatacji i serwisu.

Efektem projektu będzie opracowanie następujących produktów:

  • Wóz asenizacyjny o pojemności 18 000 l
  • Wóz asenizacyjny o pojemności 24 000 l
  • Aplikator talerzowy doglebowy hydraulicznie sterowany o szerokości roboczej 6m
  • Aplikatory naglebowe o szerokościach 9,12 i 16 oraz 18-24 m

 

Informacji o realizacji projektu udziela:

Przemysław Juskowiak
tel. +48 607 740 009
e-mail: przemyslaw.juskowiak@zbr-agro.pl