Konsultacje merytoryczne w zakresie prac badań polowych

W ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2016-2018 udostępniamy do pobrania plik potrzebny przy realizacji zapytania ofertowego.

  logotypUE RP

Zapytanie ofertowe: pobierz

Wynik: Za najkorzystniejszą została uznana oferta Pana Henryka Jankowskiego i prof. dr hab. inż. Stanisława Legutko.