Usługa doradcza

W ramach projektu działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand, udostępniamy do pobrania pliki potrzebne przy realizacji usługi doradczej.

  logotypUE RP

Formularz oferty: pobierz

Zapytanie ofertowe: pobierz

Wynik: pobierz