Wykonanie analizy marketingowej

W ramach projektu działanie 1.4. „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, poddziałanie 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla podmiotów posiadających plan rozwoju eksportu”, udostępniamy do pobrania pliki potrzebne przy realizacji analizy marketingowej.

  uefe

Formularz oferty: pobierz

Analiza rynkowa: pobierz

Wynik: pobierz