Projekt WRPO 1.5.2

Projekt WRPO 1.5.2

Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o. realizuję projekt w ramach działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej