Projekt WRPO 1.4.1

Projekt WRPO 1.4.1

Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o. realizuję projekt w ramach działania 1.4. „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, poddziałanie 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla podmiotów posiadających plan rozwoju eksportu”, umowa o dofinansowanie nr RPWP.01.04.01-30-0110/15-00. 

Czytaj więcej